Bảng giá dịch vụ SEO

Solutions

Bảng giá dịch vụ SEO Website tại SeoReal Agency 2020

Nền tảng

15.000.000VNĐ
 • Lượng từ khoá chính 50
 • Nghiên cứu lựa chọn từ khoá
 • Link Building
 • Báo cáo hàng tháng
 • Seo Account Manager
 • Tối ưu Website
 • Hỗ trợ email, Điện thoại
Lựa chọn

Khởi Nghiệp

25.000.000VNĐ
 • Lượng từ khoá chính 200
 • Nghiên cứu lựa chọn từ khoá
 • Link Building
 • Báo cáo hàng tháng
 • Seo Account Manager
 • Tối ưu Website
 • Hỗ trợ email, Điện thoại
Lựa chọn

Phát Triển

40.000.000VNĐ
 • Lượng từ khoá chính 500
 • Nghiên cứu lựa chọn từ khoá
 • Link Building
 • Báo cáo hàng tháng
 • Seo Account Manager
 • Tối ưu Website
 • Hỗ trợ email, Điện thoại
Lựa chọn

Liên hệ tư vấn


Thông tin

Liên Hệ Ngay Với Chúng Tôi

Để có thể nhận được phân tích và đánh giá và được tư vấn một cách tổng quát về doanh nghiệp của bạn, qua đó có thể tìm ra giải pháp tốt nhất đối với doanh nghiệp bạn đang vận hành. Thông tin thêm :

 • Địa chỉ 756/1/1 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, TPHCM
 • Email info@seoreal.net
 • Số điện thoại 0917284714