Lang thang trên các diễn đàn SEO của thế giới, vô tình phát hiện bài viết về chủ đề IP trong SEO của John Mueller quản lý cấp cao của Google trong mảng search tìm kiếm nên share cho anh em đọc để tự tin hơn khi xây dựng nhiều website trên cùng 1 địa chỉ IP.

Cụ thể đoạn đối thoại của John Mueller và một đọc giả mình sẽ trích nguyên văn bên dưới cho anh em đọc bằng tiếng anh luôn nhé ^_^.

JOHN MUELLER WAS ASKED THIS QUESTION:

ALL OF OUR GROUP’S WEBSITES SHARE THE SAME C-BLOCK. CAN CANNIBALIZATION OCCUR BETWEEN DIFFERENT WEBSITES SHARING THE SAME HOSTING? CAN SITE B’S ABILITY TO RANK BE IMPAIRED BY THE FACT THAT SITE A IS TRYING TO RANK FOR THE SAME SET OF KEYWORDS?

JOHN MUELLER SAID THAT THIS WASN’T A PROBLEM:

NO, THAT IS PERFECTLY FINE. THAT IS NOT SOMETHING WHERE YOU NEED TO ARTIFICIALLY BUY IP ADDRESS BLOCKS TO JUST SHUFFLE THINGS AROUND.

AND ESPECIALLY IF YOU ARE ON A CDN, THEN YOU WILL END UP ON AN IP BLOCK WITH OTHER COMPANIES AS WELL. OR IF YOU ARE ON SHARED HOSTING THEN THESE THINGS HAPPEN. THAT IS NOT SOMETHING THAT YOU NEED TO ARTIFICIALLY MOVE AROUND.

Dịch tiếng Việt nè  

?
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
  
?
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
  

JOHN MUELLER ĐƯỢC HỎI CÂU HỎI NHƯ THẾ NÀY:

TẤT CẢ CÁC TRANG WEB CỦA TEAM CHÚNG TÔI ĐỀU SỬ DỤNG CÙNG MỘT KHỐI IP CLASS C. TÌNH TRẠNG CHÉM GIẾT LẪN NHAU GIỮA NHỮNG WEBSITE CÓ THỂ XẢY RA KHI CHÚNG LƯU TRỮ CÙNG MỘT SHARE HOSTING CÙNG IP KHÔNG? KHẢ NĂNG LÊN TOP CỦA SITE A CÓ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SITE B, KHI CHÚNG NÓ CÙNG SEO 1 BỘ TỪ KHÓA.

JOHN MUELLER NÓI RẰNG ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ:

KHÔNG, ĐIỀU ĐÓ HOÀN TOÀN ỔN. ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU BẠN CẦN PHẢI MUA MỘT KHỐI ĐỊA CHỈ IP KHÁC, CHỈ ĐỂ LÀM CHO TẤT CẢ TRONG THẬT KHÁC NHAU, ĐỪNG PHÍ TIỀN CỦA SẾP NỮA  

?
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
  
?
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
  
?
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr

VÀ ĐẶC BIỆT LÀ NẾU BẠN ĐANG Ở TRÊN MỘT CDN, VÀ WEBSITE CỦA BẠN TRỎ VỀ CÙNG MỘT KHỐI IP NHƯNG VỚI CÁC CÔNG TY KHÁC THÌ ĐÓ LÀ TỐT. HOẶC NẾU BẠN ĐANG Ở TRÊN MỘT SHARE HOSTING ĐƯỢC CHIA SẺ THÌ NHỮNG ĐIỀU NÀY XẢY RA. ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ THỨ BẠN CẦN ĐỂ DI CHUYỂN XUNG QUANH.( CHỖ NÀY KO DỊCH DC ĐỂ VẬY LUÔN  

?
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
  
?
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr

Xem anh ấy nói cụ thể tại Video này :

Anh em yên tâm mà chiến nhiều Web trên cùng một share host rồi nhé, điều quan trọng là chúng ta hãy làm cho các website khác đi, khác về content, về thiết kế, đương nhiên nếu bộ key words khác nhau thì quá tuyệt vời rồi, chúc anh em buổi tối trời mưa vui vẻ  

?
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
  
?
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Tumblr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
Tư Vấn Ngay